Spring naar content

G-rekening en wet ketenaansprakelijkheid in de bouwbranche: dit moet je weten

De bouwsector staat bekend om zijn complexiteit en grote risico’s. Dit komt omdat er verschillende partijen betrokken zijn bij een bouwproject, zoals opdrachtgevers, architecten, aannemers, onderaannemers en leveranciers. Al deze partijen hebben vaak verschillende belangen en doelstellingen, wat kan leiden tot conflicten en geschillen.

Veel bouwprojecten zijn uitdagend vanwege technische aspecten die erbij komen kijken. Er moeten daarvoor verschillende disciplines en vakgebieden samenkomen, zoals architectuur, constructie, installatietechniek en bouwfysica, om een succesvol project te realiseren. Maar de grootste risico’s liggen misschien wel op het gebied van regels en wetten waar bedrijven aan moeten voldoen, zoals de wet ketenaansprakelijkheid en de regels omtrent de G-rekening. Deze regelgeving kan complex zijn en vereist vaak een specifieke kennis van de sector. Daarom is het voor bedrijven in de bouwsector extra belangrijk om deze regels goed te begrijpen en na te leven om risico’s te beperken.

Gebruik van een G-rekening in de bouwsector

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarop een opdrachtgever een deel van het factuurbedrag stort als zekerheid voor de betaling van de loonheffingen en in geval van inlenersaansprakelijkheid voor de omzetbelasting van zijn aannemer. De ketenaansprakelijkheid kan onder bepaalde voorwaarden worden voorkomen. Eén van die voorwaarden is het gebruik van een G-rekening. Maar er kleven regels aan het gebruik van een G-rekening:

  • De G-rekening mag alleen gebruikt worden voor de betaling van loonheffingen en omzetbelasting.
  • De aannemer mag het geld op de G-rekening niet gebruiken voor andere betalingen dan loonheffingen en omzetbelasting.
  • De opdrachtgever moet de storting op de G-rekening vermelden op de factuur.
  • Als de Belastingdienst de opdrachtgever aansprakelijk stelt voor niet-betaalde loonheffingen of omzetbelasting, kan de opdrachtgever dit bedrag verrekenen met het bedrag op de G-rekening van de aannemer.
  • Als de opdrachtgever zaken doet met een onderaannemer die geen gebruik maakt van een G-rekening, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaalde loonheffingen en omzetbelasting van zijn aannemer.

Het gebruik van een G-rekening is dus een van de voorwaarden  bij het voorkomen van ketenaansprakelijkheid en het verminderen van risico’s in de bouwsector.

Wet ketenaansprakelijkheid

De wet ketenaansprakelijkheid is van toepassing als er sprake is van een keten van aannemingsovereenkomsten. Dit betekent dat als een onderaannemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, de hoofdaannemer hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Dit geldt niet alleen voor loonheffingen en btw, maar ook voor eventuele boetes en schadevergoedingen. Om deze risico’s te beperken, kan er gebruik worden gemaakt van een G-rekening. Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarop een deel van de factuur wordt gestort en dat bedrag wordt gebruikt om loonheffingen en btw af te dragen aan de Belastingdienst. Hierdoor wordt de hoofdaannemer beschermd tegen aansprakelijkheid voor de belastingen van de onderaannemer.

 

Gebruik een beslisboom

Hoe weet je als bouwbedrijf of je met de wet ketenaansprakelijkheid te maken hebt en of je gebruik moet maken van een G-rekening? Om dit te kunnen bepalen wordt vaak gebruik gemaakt van een beslisboom. De beslisboom helpt bij het bepalen van de aansprakelijkheid en of er een G-rekening nodig is.

De beslisboom bestaat vaak uit vijf stappen:
  1. In de eerste stap wordt gevraagd of het gaat om een werk van stoffelijke aard, oftewel een tastbaar product. Voorbeelden hiervan zijn bouwwerken, wegenaanleg en herstelwerkzaamheden. Als het antwoord ja is, dan ga je door naar stap twee. Als het antwoord nee is, dan is er geen sprake van ketenaansprakelijkheid.
  2. In stap twee wordt gevraagd of je als ondernemer werk verricht voor een (onder)aannemer of een eigenbouwer. Als het antwoord ja is, dan ga je door naar stap drie. Is het antwoord nee, dan is er geen sprake van ketenaansprakelijkheid.
  3. Stap drie gaat over de locatie waar het werk wordt verricht. Als je als onderaannemer meer dan 50% van de werkzaamheden op jouw eigen locatie verricht, dan is er geen sprake van ketenaansprakelijkheid. Is dit niet het geval, dan ga je door naar stap vier.
  4. In stap vier wordt gevraagd of de onderaannemer loonheffing heeft betaald aan de Belastingdienst. Als het antwoord ja is, dan is er geen sprake van ketenaansprakelijkheid. Is het antwoord nee, dan ga je door naar de laatste stap.
  5. In de laatste stap wordt beoordeeld of het de hoofd- of onderaannemer te verwijten valt dat de loonheffing niet is betaald. Als dit het geval is, dan is er sprake van ketenaansprakelijkheid voor loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Als dit niet het geval is, dan is er geen sprake van ketenaansprakelijkheid.

Slimme software als hulpmiddel

Het gebruik van een G-rekening kan een tijdrovend proces zijn en veel administratie met zich meebrengen. Slimme software kan daarbij helpen. Door hier gebruik van te maken kunnen boekingen op G-rekeningen op een slimme en geautomatiseerde manier worden verwerkt. Dit bespaart tijd en verkleint de kans op fouten in je administratie.

Beperk de risico’s en voorkom aansprakelijkheid

Als bouwbedrijf kun je niet om de wet ketenaansprakelijkheid heen. Om risico’s te beperken en aansprakelijkheid te voorkomen, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wetgeving en de beslisboom te gebruiken. Het gebruik van een G-rekening is hierbij een van de voorwaarden. Door dit soort boekingen te automatiseren, wordt de administratie efficiënter en verklein je de kans op fouten. Zo kun je meer tijd en energie steken in belangrijkere zaken, namelijk het realiseren van succesvolle bouwprojecten.

Disclaimer: wij hebben deze blog gepubliceerd voor informatieve doeleinden. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die we in deze blog hebben verstrekt. Ook kun je ons niet aansprakelijk stellen indien er, ondanks ons zorgvuldige (voor)onderzoek, onjuiste en/of onvolledige informatie voorkomt in deze blog.

Sfeerfoto Malou - Renee

Wil jij jouw proces slimmer inrichten?

mei 2024

Verplichte rapportage werkgebonden personenmobiliteit per 1 juli 2024: een nieuwe standaard

Vanaf 1 juli 2024 wordt het voor organisatie met 100 of meer medewerkers die minimaal 20 uur per week werken verplicht om hun werkgebonden personenmobiliteit te rapporteren. Uiterlijk 30 juni 2025 stuur je de gevraagde gegevens over 2024 in. Dit is een significante verandering die bedrijven dwingt hun huidige processen te herzien en te investeren in automatiseringsoplossingen. In dit blog verkennen we de impact van deze nieuwe regelgeving en leggen we uit hoe automatisering kan helpen bij het voldoen aan deze vereisten.
Artikel lezen
mei 2024

Webinar: 24/7 automatisch je facturen mailbox op orde

De komst van e-mail en PDF heeft het probleem van papieren facturen grotendeels opgelost, maar een nieuwe uitdaging dient zich aan: de constante stroom van inkomende e-mails met facturen vergt veel voorwerk voor administratieve medewerkers. Onder andere facturen, serviceorders en orderbevestigingen komen in verschillende formaten binnen, Whitevision verzamelt ze allemaal op een gestroomlijnde manier, waardoor je meer tijd overhoudt voor andere taken.
Artikel lezen
mei 2024

Webinar: efficiënt declaraties verwerken

Wil je af van het tijdrovende en soms verwarrende proces van declaraties verwerken? Als financieel-administratief medewerker weet je hoe ingewikkeld het kan zijn om verschillende soorten bonnen en facturen te verwerken, of ze nu digitaal zijn of op papier. Gelukkig is er een oplossing: met de Whitevision App kunnen declaraties efficiënt en volledig automatisch verwerkt worden.
Artikel lezen

123